Garancija nakupa

Naročnik lahko uveljavlja garancijo nakupa izključno za blago, ki je bilo naročeno v spletni trgovini kupujemceneje.si . To dokazuje s prejetim računom

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: info@kupujemceneje.si
Obrazec za odstop od pogodbe artiklov je uporabnikov na voljo: tukaj.

OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE

Naslovnik: BFG navigationis d.o.o.,Zechnerejeva ulica 16,2250 PTUJ
Tel. : 02 749 1019
E-pošta info@kupujemceneje.si

Obveščam vas, da odstopamo od nakupa tega blaga (od pogodbe za prodajo):

Številka računa (če je)______________________________________________________

Naročeno dne _______________________ in prejeto dne _______________________

Ime potrošnika______________________________________________________________

Naslov potrošnika __________________________________________________________

Podpis potrošnika ___________________________________________________________
(samo če se obrazec pošlje v papirni obliki)

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel (priložiti obrazec za odstop od pogodbe ali poda nedvoumno izjavo ter kopijo računa)vrne ali po pošti na naslov sedeža prodajalca: BFG navigationis d.o.o.,Zechnerejeva ulica 16,2250 PTUJ ali ga prinese osebno na sedež podjetja.

Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.
Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor). Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).
Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe ali nedvoumne izjave.
Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče! Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika se vrne le vplačani znesek.
Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne na TRR uporabnika.
V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti.
Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.
Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo).

Menjava  izdelka

Potrošnik ima pravico, da v 14-ih dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da želi zamenjati izdelek, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

Blago mora biti vrnjeno podjetju najkasneje v 30 dneh od sporočila o odstopu. Kupec krije stroške pošiljanje paketa, ki ga pošilja iz svojega naslova na naslov prodajalca. Izdelek kupcu zamenjamo ter mu ga na prodajalčeve stroške ponovno pošljemo.
Izdelek zamenjamo samo v primeru:
Embalaža: Zunanja in notranja embalaža v kateri je izdelek naprošamo, da ni poškodovana.
Izdelek: Izdelek ne sme biti poškodovan, umazan, odrgnjen, strgan, imeti kakršnih koli znakov uporabe, ne sme priti v stik s katerokoli telesno tekočino itd.
Količina: V paketu, ki ga dobimo morajo biti priloženi vsi deli paketa. V primeru, da en ali več delov manjka vam izdelka ne moremo zamenjati.
Priporočamo vam, da pri pošiljanju izdelka, izdelek zavarujete oz. ga zapakirate v kartonasto škatlo in ne v kuverto.
Izdelek lahko pošljete nazaj v kartonasti škatli, v kateri ste izdelek prejeli. V primeru, da bo izdelek vrnjen poškodovan, vam izdelka žal ne bomo mogli zamenjati!
Paketu mora biti nujno priložen račun. V primeru vračila izdelka brez računa paketa ne moremo zamenjati.Vrnjene izdelke bomo upoštevali samo v primeru zgoraj navedenih zahtev ter v primeru,da bodo poslani na naslov : BFG navigationis d.o.o.,Zechnerejeva ulica 16,2250 PTUJ
V kolikor kupec uveljavlja pravico do povrnitve kupnine za izdelek s stvarno napako(tovarniško poškodovan izdelek), mu je prodajalec dolžan vrniti celotno vrednost nakupa izdelka.
Kupec ima pravico, da uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake v roku dveh mesecev, ko je bila napaka odkrita.

Garancija

izjavljamo, da bo izdelek brezhibno deloval, če bo uporabnik upošteval priložena navodila za uporabo. BFG navigationis d.o.o.. se obvezuje, da bo vse okvare in tehnične pomanjkljivosti, ki bi nastale na izdelku ob normalni uporabi, popravila/zamenjala v garancijskem roku (45 dni). Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu ali drug zakonsko določen garancijski rok, ostali izdelki imajo garancijski rok predpisan s strani proizvajalca, skladno z zakonom ob naslednjih pogojih:
pri reklamaciji morate predložiti veljaven garancijski list in račun o nakupu izdelka (ali kopijo obeh);
v garancijski dobi sme servis opravljati le (pooblaščeni serviser ozr. BFG navigationis d.o.o.)
– izdelek ne sme biti mehansko poškodovan;
– izdelek ne rabi biti v originalni embalaži
– izdelek morate uporabljati skladno z navodili;

Vračilo artiklov

Pomembnejši napotki za vračilo artiklov:
• Ko vračate artikle prodajalcu (BFG navigationis d.o.o.), morate priložiti obrazec za odstop od pogodbe ali nedvoumno izjavo o odstopu. Priložite tudi kopijo računa.
• Naslov za posredovanje (pošiljanje) artiklov prodajalcu je BFG navigationis d.o.o.,Zechnerejeva ulica 16,2250 PTUJ
• Priporočamo, da uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke in da artikle ustrezno pripravite za transport (pri tem lahko uporabite originalno embalažo oziroma drugo ustrezno varno embalažo).
• Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače.  Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.
• Če uveljavljate garancijo, boste popravljen artikel prejeli najhitreje, če garancijo uveljavljate neposredno pri proizvajalcu oziroma njegovem pooblaščenem servisu.
Sredstva, ki jih imate na BFG računu, lahko porabite zgolj v celoti v enkratnem znesku. Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo.
Na TRR uporabnika ali drugo plačilno sredstvo, v kolikor to izrecno zahteva uporabnik, se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se znesek prav tako vrne uporabniku. Pridobljena nagrada v nobenem primeru ni izplačljiva ali vračljiva na račun.

Stvarna napaka

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:
• artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
• artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
• artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
• je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Kako se preverja primernost artikla?
Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.
Kako se stvarno napako uveljavi?
Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.
Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja: tukaj.
Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Reševanje  reklamacij

V kolikor želi kupec kupljen izdelek reklamirati ali Vas zanimajo pogoji reklamiranja izdelka, nas kontaktirajte na naslednji način:
•      preko elektronskega naslova: info@kupujemceneje.si
•      pokličete na telefonsko številko: 02 749 1019
Pritožbe v zvezi s ponudbo in nakupi na spletni strani rešuje naš reklamacijski oddelek, ki je kupcu na voljo v delovnem času od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse spore reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi bilo mogoče doseči, je za reševanje sporov pristojno stvarno sodišče glede na sedež prodajalca.Prevzem artiklov, vrnjenih iz obravnave garancije ali stvarne napakeKupec je dolžan artikel, ki ga je prodajalcu izročil v garancijsko ali drugačno obravnavo, po zaključku obravnave prevzeti. Kupec prevzame artikel na prevzemnem  mestu , na katerem ga je osebno izročil prodajalcu, v primeru, da ga je poslal po pošti, pa mu bo vrnjen na naslov za dostavo. Prodajalec kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi artikla iz obravnave ter ga pozove na prevzem atrikla.
Kupec je dolžan artikel prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila. Če kupec artikla ne prevzame v navedenem roku, se artikel izroči v hrambo prodajalcu na naslovu njegovega skladišča: BFG navigationis d.o.o.,Zechnerejeva ulica 16,2250 PTUJ. Prodajalec hrani artikel v lastnem skladišču do poteka 6 mesecev od dneva obvestila.
Prodajalec ima za to obdobje pravico do povračila vseh stroškov skladiščenja in sicer (1 €/dan) ter pravico do povračila vseh za ohranitev artikla potrebnih stroškov. Po poteku 6 mesecev od dneva obvestila lahko prodajalec artikel proda prek spletne trgovine kupujemceneje.si in doseženi znesek kupnine, po odbitku prodajnih in ostalih stroškov prodajalca, nakaže kupcu. V primeru, da je vrednost artikla neznatna, ga lahko prodajalec podari v dobrodelne namene in v tem primeru kupcu ni dolžan nobenega vračila.
Prodajalec 15 dni pred iztekom 6 mesečnega roka hrambe kupca obvesti o nameravani prodaji oziroma o podaritvi artikla, po prodaji pa tudi o doseženi ceni in znesku stroškov ter o nakazilu preostanka kupnine na transakcijski račun kupca.